Αρετή Αγγούρα κ ΣΙΑ ΕΕ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2392062312
 
Σύνδεση

Εγγραφή

Μόνο στο ΕΣΥ θα εκτελούνται τα βιβλιάρια απορίας

Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2015 16:11;
Κατηγορία Νέα;

Στην λογική της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μπαίνουν πλέον και τα βιβλιάρια απορίας σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, ενώ οι ομάδες αυτές των ασθενών, θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους μόνο στα Νοσοκομεία!

\r\n

Αναλυτικά, στο έγγραφο «σχετικά με την εφαρμογή e-syntagografisi για κατόχους βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας» αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

\r\n

«Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου και στο πλαίσιο της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 139491/06(ΦΕΚ1747/τ.Β΄/30-11-2006) και προκειμένου να εφαρμοστεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στους κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, εφεξής θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

\r\n

Α)ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

\r\n

– Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας» το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας.
-Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα του ΣΗΣ , επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας».
-Το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ακολουθεί τους κανόνες του συστήματος που ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

\r\n

Β) ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

\r\n

-Η εκτέλεση των εν λόγω συνταγών θα γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των Δημόσιων Νοσοκομείων. Ειδικότερα θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 (ΦΕΚ93 τ.Β΄/20-1-2015) των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από τους ιατρούς των μονάδων αυτών.
-Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθείται από τους κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο ΣΗΣ.

\r\n

Σε περίπτωση που το φαρμακείο του Νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής:
α) εκτελείται η συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται
β) μαρκάρεται ηλεκτρονικά η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο Νοσοκομείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι όλοι οι κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας να διαθέτουν ΑΜΚΑ.

\r\n

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ, τα Νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικά και ενυπόγραφα επί του βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας για την υποχρέωσή τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ».

Λίστα Επιθυμίας

Δεν έχετε προϊόντα στη wishlist.
Δωρεάν Μεταφορικά